او را... (فصل اول) :: از جنس خاک

از جنس خاک

وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ

رمان او را - قسمت بیست و نهم

 • AMIR 181
 • سه شنبه ۱۰ مهر ۹۷
 • ۱۹:۵۷

🔹 #او_را ... (۲۹)با مرجان رفتیم خونه ما و بعد شام رفتیم تو اتاق

- راستی گفتم مامانمینا قبول نکردن عید بمونم اینجا؟ 😒


- اره بابا. مهم نیست. چندروز برو شمال ، بعد غرغر کن بگو راحت نیستم ، بپیچون بیا 😜


- راست میگی 😉

اره همین کارو میکنم ... 👌


آهنگ گذاشتم و درو قفل کردم

دو تا نخ سیگار دراوردم و یکیشو دادم به مرجان ...


- تو هنوز سیگار میکشی؟ 😒


- اوهوم 🚬

مگه تو نمیکشی ؟؟

 • ادامه مطلب
 • رمان او را - قسمت بیست و هشتم

  • AMIR 181
  • سه شنبه ۱۰ مهر ۹۷
  • ۱۷:۱۷

  🔹 #او_را ... (۲۸)  یه لحظه از خودم بدم اومد ...

  احساس کردم خیلی دل سنگ شدم !


  - عرشیا ...

  من ازت معذرت میخوام ... 😔


  - ترنم ...

  میخوای ببخشمت ؟؟ 😢


  - اره ‼️


  - پس نرو ...❗️

  تنهام نذار .... 😢

  من بی تو وضعم اینه !

  بمون و زندگیمو قشنگ کن ...

  من خیلی تنهام ....


  سرمو انداختم پایین و با انگشتام بازی کردم ...


  - ترنم ؟؟؟

 • ادامه مطلب
 • رمان او را - قسمت بیست و هفتم

  • AMIR 181
  • دوشنبه ۹ مهر ۹۷
  • ۲۲:۳۷

  🔹 #او_را ... (۲۷)  چند ثانیه با تعجب فقط نگاه میکردم که کم کم دورش شلوغ شد ... 😳


  بعد چند دقیقه آمبولانس اومد و عرشیا رو گذاشتن رو برانکارد و بردن ...


  بدون معطلی افتادم دنبال آمبولانس و باهاش وارد بیمارستان شدم ❗️


  عرشیا رو بردن تو یکی از بخشا و دو سه تا دکتر و پرستار هم دنبالش ....


  دل تو دلم نبود ...

  به خودم فحش میدادم و عرض راهرو رو میرفتم و میومدم که یکی از دکترا اومد بیرون 👨⚕


  سریع رفتم پیشش

 • ادامه مطلب
 • رمان او را - قسمت بیست و ششم

  • AMIR 181
  • دوشنبه ۹ مهر ۹۷
  • ۲۰:۴۴

  🔹 #او_را ... (۲۶)  - برو اونور عرشیا ...


  درو قفل کرد و کلیدو گذاشت تو جیبش ‼️


  - تو هیچ جا نمیری 😠


  - یعنی چی؟ 😠

  برو درو باز کن !!

  باید برم

  قرار دارم ...


  صداشو برد بالا

  - با کی قرار داری⁉ ️😡


  از ترس ته دلم خالی شد ... 😨

  احساس کردم رنگ به روم نمونده

  امّا نباید خودمو میباختم ...


  - با مرجان

 • ادامه مطلب
 • رمان او را - قسمت بیست و پنجم

  • AMIR 181
  • دوشنبه ۹ مهر ۹۷
  • ۱۸:۲۴

  🔹 #او_را ... (۲۵)  رسیدم خونه عرشیا و رفتم داخل .


  😈 یه نگاه شیطنت آمیز به سرتا پام انداخت و محکم بغلم کرد :

  - خوش اومدی بانوی من 😍


  دوست داشتم زودتر ولم کنه

  دیگه از آغوش هیچ مردی لذت نمیبردم .


  - ممنون ، لهم کردی عرشیا !!


  - ببخشید 😂😂

  از بس دوستت دارم ...

  خب خانومی بیا بشین ببینم ...

  کم پیدا شدی ....


  اون روز هرچی عرشیا زبون میریخت و خودشو لوس میکرد با بی محلی میزدم تو ذوقش ! 😕  آخر کلافه شد و نشست کنارم و دستامو گرفت تو دستش

 • ادامه مطلب
 • رمان او را - قسمت بیست و چهارم

  • AMIR 181
  • دوشنبه ۹ مهر ۹۷
  • ۱۶:۱۶

  🔹 #او_را ... (۲۴)  تو راه خونه بودم که عرشیا زنگ زد .


  - سلاااااام خوشگل خودم 😍


  - سلام عزیزم. خوبی ؟


  - اگه خانومم خوب باشه 😉


  چقدر سعید "خانومم" صدام میکرد ...

  آخرش چیشد ؟

  هیچی ...

  الانم به یکی دیگه میگه خانومم 😏

  دیگه نمیتونستم هیچ حرف عاشقانه ای رو باور کنم 😔

 • ادامه مطلب
 • رمان او را - قسمت بیست و سوم

  • AMIR 181
  • يكشنبه ۸ مهر ۹۷
  • ۲۲:۱۲

  🔹 #او_را ... (۲۳)  دیگه حتی حس و حال رفتن به دانشگاه و آموزشگاه و باشگاه رو هم نداشتم !


  امّا مجبور بودم برم

  چون دلم نمیخواست مورد بازجویی بابا قرار بگیرم !


  🔹یه ماهی مونده بود به عید ...


  بعد از شام ، قبل اینکه مامان بره اتاقش سر حرفو باز کردم ...


  - مامان ...

  میگم با بابا حرف زدین ؟؟


  - چه حرفی عزیزم ؟


  - عید دیگه ...

  قرار بود باهاش صحبت کنین من عید بمونم خونه .


  - آخ راست میگی ...

  یادم رفت بهت بگم ...! ☺️

  اره ، صحبت کردیم

  بابات راضی نشد 😊

  گفت نمیشه ده روز تنها بمونی خونه

  باید بری خونه مامان بزرگت !

 • ادامه مطلب
 • رمان او را - قسمت بیست و دوم

  • AMIR 181
  • يكشنبه ۸ مهر ۹۷
  • ۲۰:۳۰

  🔹 #او_را ... (۲۲)  بعد شام و صحبتای معمولی با مامان و بابا ، رفتم اتاقم


  دفترچمو برداشتم و شروع کردم به نوشتن ...


  من باید این مسئله رو حل میکردم ...❗️


  باید به خودم ثابت میکردم مرجان اشتباه میگه

  من باید زندگیمو درست کنم !


  حق ندارم با حرفای مرجان هرروز پوچ و پوچ تر شم !🚫


  برای همین دیگه سراغ نوشته های قبلیم نرفتم

  باید دوباره از اول مینوشتم تا بفهمم از کی زندگیم این شکلی شد 🔥


  من میگفتم با رفتن سعید له شدم

  اما مرجان میگفت من قبل از سعید هم همین زندگی رو داشتم ‼️


  نه ❗️

  باید ثابت میکردم مرجان دروغ میگه 😠


  امّا...

 • ادامه مطلب