رمان های سایت :: از جنس خاک

از جنس خاک

وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ

رمان او را - قسمت سیزدهم

 • AMIR 181
 • پنجشنبه ۵ مهر ۹۷
 • ۱۹:۴۶

🔹 #او_را ... (۱۳)


خیلی وقت بود سراغ کتابخونم نرفته بودم

خاک گرفته بود !

یه کتاب برداشتم و نشستم پشت میز 📖


میخوندم ولی نمیخوندم !

میدیدم ولی نمیدیدم !


نیم ساعت بود که صفحه ی اول رو از بالا به پایین میخوندم و دوباره شروع میکردم

ولی هیچی نمیفهمیدم ... 


اعصابم خورد شد و کتابو پرت کردم گوشه اتاق 😖


درونم داغ بود !

باید خنک میشدم !

داد زدم ...

بیشتر داد زدم ...

میخواستم هرچی انرژی تو وجودم هست خالی شه ...


میخواستم همه فکر و خیالا برن ...

 • ادامه مطلب
 • رمان او را - قسمت دوازدهم

  • AMIR 181
  • پنجشنبه ۵ مهر ۹۷
  • ۱۷:۱۴

  🔹 #او_را ... (۱۲)  بعد از دانشگاه راه خونه ی مرجان رو پیش گرفتم.


  🔹تو این سه ماهی که دیگه سعید دنبالم نمیومد و خبری ازش نبود،

  و با حال داغونم

  کم کم همه فهمیده بودن رابطمون تموم شده و 

  پسرای دانشگاه هر کدوم با خودشیرینی هاشون میخواستن نزدیکم بشن.


  اما دیگه پسر جماعت از چشمم افتاده بودن! 😒


  به قول مرجان

  تقصیر خودم بود که زیادی به سعید دل بسته بودم!


  تنهایی تاوان هر دلبستگی احمقانست‼️


  فکر اینکه الان سعید با کیه ،

  کیو عشقم و نفسم خطاب میکنه ،

  کیو جای من بغل میکنه و لحظه هاشو با کی پر میکنه ، من رو تا مرز جنون می برد ⚡️

 • ادامه مطلب
 • رمان او را - قسمت یازدهم

  • AMIR 181
  • دوشنبه ۲ مهر ۹۷
  • ۲۰:۱۷

  🔹 #او_را ... (۱۱)


  - چرا آبروی منو بردی ؟؟

  به پسره چی گفتی که گفته دیگه نمیرم بهش درس بدم ؟؟ 😡


  - اون نمیخواد بیاد ؟؟؟

  چه پررو ...

  خوبه خودم بیرونش کردم ... 😏


  - ترنمممم 😡

  تو چت شده ؟؟

  اینهمه برات خرج نکردم که آخرش یه انسان بی سواد شی و بشینی خونه!

  اینهمه کلاس و اینور اونور نفرستادمت که آخرت این بشه!

  سر قضیه اون پسره هم بهت گفتم به شرطی میتونی باهاش باشی که فکر ازدواج و هرچیزی که جلوی پیشرفتتو میگیره از سرت بیرون کنی 😡

  من دیگه باید چیکار کنم ؟؟

 • ادامه مطلب
 • رمان او را - قسمت دهم

  • AMIR 181
  • دوشنبه ۲ مهر ۹۷
  • ۱۸:۲۶

  🔹 #او_را ... (۱۰)  سعید چندباری پیام فرستاد که همه چیو ماست مالی کنه

  اما وقتی جوابشو ندادم ، کم کم دیگه خبری ازش نشد.


  مرجان بیشتر از قبل میومد خونمون ، سعی میکرد حالمو بهتر کنه.

  امّا من دیگه اون ترنم قبل نبودم❗️


  نمره های آخر ترمم که اومد تازه فهمیدم چه خرابکاری کردم و چقدر افت کردم 😔

  سعید منو نابود کرده بود ...


   حال بد خودم کم بود ، بابا هم با دیدن نمره هام شدیداً دعوام کرد و رفت و آمدم رو محدودتر کرد ... 


  برام استاد خصوصی گرفت تا جبران کنم.


  استادم یه پسر بیست و هفت ، هشت ساله بود.


  خیلی خوشتیپ و جنتلمن✅


  بعد از چند جلسه ی اول که اومده بود دیگه فهمیده بود که من همیشه طول روز تنهام و کسی خونمون نیست ... 


  اونقدر هم بیخیال و بی فکر بودم که نمیفهمیدم باید حداقل با یه لباس موجه پیشش بشینم ...🔥

 • ادامه مطلب
 • رمان او را - قسمت نهم

  • AMIR 181
  • يكشنبه ۱ مهر ۹۷
  • ۲۲:۴۰

  🔹 #او_را ... (۹)


  حوصله توضیح نداشتم و بدون حرفی رفتم تو اتاق.

  چنددقیقه بعد هر دو شون در اتاقو زدن و اومدن تو.


  میدونستم تا نگم چی شده بیخیال نمیشن پس همه چیو تعریف کردم ...


  بابا عصبانی شد و ...

  - دیدی می گفتم این پسره لیاقت نداره ...

  کدومتون به حرفم گوش دادین ...

  گفتم این سرش به تنش نمیرزه 😡


  بابا میگفت و من گریه میکردم ...


  همه رؤیاهایی که با سعید ساخته بودم،

  همه خاطره هامون از جلو چشام رد میشدن و حس میکردم قلبم الان از کار میفته 💔😭


  مامان سعی داشت آرومم کنه و به سعید بد و بیراه میگفت... 

 • ادامه مطلب
 • رمان او را - قسمت هشتم

  • AMIR 181
  • يكشنبه ۱ مهر ۹۷
  • ۲۰:۲۶

  🔹 #او_را ... (۸)


  تا برگردم خونه دیر شد،

  وقتی رسیدم مامان و بابا سر میز شام بودن.


  غذامو خوردم، چند جمله ای باهاشون صحبت کردم و رفتم تو اتاقم.


  کتابی که تازه خریده بودم رو آوردم و نشستم به خوندن ... 📖


  حجمش کم بود و تو سه چهار ساعت تونستم تمومش کنم


  طبق عادتی که داشتم یه برگه برداشتم 

  و چکیده ای از اونچه که خونده بودم رو توش نوشتم و گذاشتم لای کتاب 📄

  تا هروقت خواستم فقط همون برگه رو بخونم 

  تا مجبور نشم بازم کل کتاب رو بخونم و دوباره کاری بشه 😉


  داشت دیر میشد، صبح باید میرفتم دانشگاه.


  خیلی زود خوابم برد ... 😴  صبح بعد از کلاس اول ، فهمیدیم استاد ساعت بعدمون نیومده و تا بعداز ظهر کلاسی نداریم. 

  پس چندساعت بیکار بودم.

 • ادامه مطلب
 • رمان او را - قسمت هفتم

  • AMIR 181
  • يكشنبه ۱ مهر ۹۷
  • ۱۸:۱۸

  🔹 #او_را ... (۷)


  اینقدر مشغول حرف شدیم که اصلا یادمون رفت میخواستیم بریم بیرون!!

  ترجیح دادیم همین یکی دوساعت باقیمونده رو هم خونه بمونیم.


  - دیگه چه خبر؟


  - هیچی ؛ کلاس ، سعید ، سعید ، کلاس 😊


  - میگم تو خسته نشدی از این سعید؟ 😒

  باورکن من بیشتر از یکی دو ماه نمیتونم این پسرا رو تحمل کنم!

  دوست دارم آدمای مختلفو امتحان کنم.


  - من ... نمیدونم ... من میترسم از زندگی بدون سعید.

  من جز اون کسیو ندارم 😢

  اصلا هیچکس نمیتونه مثل سعید باشه.


  - فکر میکنی ... 

  اینقدر باحال تر و بهتر از سعید هست که فکرشم نمیتونی بکنی.

  بعدم از کجا معلوم سعیدم تو رو اینقدر دوست داره؟؟

  اصلاً از کجا میدونی چندنفر دیگه نداره؟ 😏

 • ادامه مطلب
 • رمان او را - قسمت ششم

  • AMIR 181
  • شنبه ۳۱ شهریور ۹۷
  • ۲۲:۳۹

  🔹 #او_را ... (۶)  از این دخترای چادری خیلی بدم میومد.

  احساس می کردم یه مشت عقده ای عصر حجری عقب مونده ان 😒


  اینم که با این حرفاش باعث شد بیشتر از قبل ازشون متنفر شم 😏


  با خودم میگفتم دختره ی کم عقل چی پیش خودش فکر کرده که این چرت و پرتا رو به من میگه 😠


  اینقدر اعصابم خورد بود که دلم میخواست چنددقیقه برگردم عقب تا همون لحظه اول که صدام کرد بزنم تو دهنش و اون پارچه رو از سرش بکشم ... 


  تا برسم جلو خونه مرجان ، یه ریز فحش دادم و اداشو درآوردم.


  - الو مرجان


  - ترنم رسیدی؟


  - اره ، بیا بریم زود. سه ساعت دیگه باید باشگاه باشما

 • ادامه مطلب