رمان مذهبی :: از جنس خاک

از جنس خاک

وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ

رمان تا‌پروانگی - قسمت بیست و هفتم

 • AMIR 181
 • جمعه ۲۱ مرداد ۰۱
 • ۱۰:۱۷

#تاپــــروانگی 🦋 (۲۷)

واقعا زمان مناسبی برای عیادت نبود... آن هم امروز!
+ نه عزیزم، کار خوبی کردی
- وکیلتون چرا این موقع اومده؟
+ میخواد با ارشیا صحبت کنه
- تو برو پیش مهمونت، من خودم چای می‌ریزم و میام
+ نه‌ بهتره که ‌من حالا توی اتاق نرم‌
رادمنش می‌خواد موضوع رو به ارشیا بگه
- ای وای، پس بد موقع اومدم!
+ تو که هستی‌ دلگرم ترم. فقط دعا کن که قبول بکنه و خیلی داد و بیداد نکنه. دیشب به‌خاطر پیشنهاد طلاها کلی جنگ و دعوا راه انداخت.

 • ادامه مطلب
 • رمان تا‌پروانگی - قسمت بیست و ششم

  • AMIR 181
  • پنجشنبه ۲۰ مرداد ۰۱
  • ۲۱:۱۵

  #تاپــــروانگی 🦋 (۲۶)

  باتنی لرزان بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت
  قرص فشار و لیوان آب خنکی برداشت و برگشت سمت اتاق
  ارشیا دست سالمش را در موهای آشفته‌اش گره کرده بود
  دلش ریش شد از دیدن وضع شوهر همیشه مغرورش...
  اشک های ناخوانده را پاک کرد و لیوان را جلوی رویش گرفت.

  دیوانه شده بود انگار!
  نفهمید چطور با دست گچ‌گرفته لیوان را پرت کرد و فریاد زد:
  - فقط برو

 • ادامه مطلب
 • رمان تا‌پروانگی - قسمت بیست و پنجم

  • AMIR 181
  • پنجشنبه ۲۰ مرداد ۰۱
  • ۱۰:۱۳

  #تاپــــروانگی 🦋 (۲۵)

  حواست اینجاست؟ با توام ریحانه...
  با تلنگر ارشیا به زمان حال برگشت.
  چطور در چند دقیقه غرق خاطره‌ها شده بود...

  + چی؟ آره حواسم اینجاست
  - شنیدی دکتر چی گفت؟ بالاخره تا فردا مرخص میشم!
  + خداروشکر، این که خیلی خوبه
  - هه... بنشینمو صبر پیش گیرم!
  خوب می‌دانست درد اصلی همسرش را!

 • ادامه مطلب
 • رمان تا‌پروانگی - قسمت بیست و چهارم

  • AMIR 181
  • چهارشنبه ۱۹ مرداد ۰۱
  • ۱۹:۱۰

  #تاپــــروانگی 🦋 (۲۴)

  دنبال ارشیا راه افتاد تا توی اتاق. باید ذهنش را خالی می کرد!
  + چرا تابه‌حال در مورد نیکا چیزی نگفته بودی؟
  - چی می‌خواستی بشنوی؟
  + می‌گفت امشب مدام نگاهش می‌کردی
  - تو چی فکر می‌کنی؟
  + چرا به‌جای جواب دادن سوال می‌پرسی دوباره ارشیا؟

  پوف بلندی کشید و مشغول باز کردن دکمه مچ دستش شد.
  - دلم می‌خواد یه چیزایی رو خودت بفهمی! نه این‌که برات دیکته کنم
  + آخه اون حتی گفت که منو کردی عروسک خیمه شب بازی تا ...

 • ادامه مطلب
 • رمان تا‌پروانگی - قسمت بیست و سوم

  • AMIR 181
  • چهارشنبه ۱۹ مرداد ۰۱
  • ۱۱:۰۷

  #تاپــــروانگی 🦋 (۲۳)

  مجلس عروسی را نیمه‌کاره رها کردند و برگشتند.
  توی ماشین سکوت مطلق بود.‌ فقط خودخوری کرد.
  هنوز درگیر هضم حرف‌های درشتی که شنیده، بود.

  خانم‌جان چقدر کنار گوشش نجوا کرده بود:
  "ریحانه این خانواده لقمه تو نیست دختر من!
  بدبخت‌تر از چیزی که امروز هستیم میشیم. ببین کی گفتم"

 • ادامه مطلب
 • رمان تا‌پروانگی - قسمت بیست و دوم

  • AMIR 181
  • سه شنبه ۱۸ مرداد ۰۱
  • ۲۱:۰۴

  #تاپــــروانگی 🦋 (۲۲)

  پس نیکا او بود! زن ارشیا...
  حالا می‌فهمید چرا ارشیا هیچ‌وقت از او چیزی نمی‌گفت
  و حتی روی آرایش صورت ریحانه هم حساس بود!
  دلش می‌خواست از خودش دفاع کند
  اما انگار لکنت گرفته بود...

  + م... من...
  دست مه‌لقا به نشانه سکوت بالا رفت

  به ناخن‌های بلند لاک‌خورده اش نگاه کرد و انگشتر پهن فیروزه‌ایش.
  یاد خانم‌جان افتاد که جز حلقه ساده ازدواجش
  هیچ‌وقت انگشتری به دست نکرد!

 • ادامه مطلب
 • رمان تا‌پروانگی - قسمت بیست و یکم

  • AMIR 181
  • سه شنبه ۱۸ مرداد ۰۱
  • ۱۳:۰۲

  #تاپــــروانگی🦋 (۲۱)

  کاش تنها نبود...
  ایستاد و در نهایت احترام و اضطراب سلام کرد.
  نیشخندی تحویل گرفت و زیر نگاه خریدارانه مادرشوهرش
  که سرتا پایش را خوب برانداز می کرد، گر گرفت...

  - فکر نمی‌کردم جرات اومدن داشته باشی!
  توقع خوش‌آمد که نداری؟

  چه باید می‌گفت؟
  انگار لال شده بود!

 • ادامه مطلب
 • رمان تا‌پروانگی - قسمت بیستم

  • AMIR 181
  • دوشنبه ۱۷ مرداد ۰۱
  • ۲۰:۵۰

  #تاپــــروانگی🦋 (۲۰)

  لحظه ای سکوت شد و بعد دوباره صدای جیغ مه لقا بود که پیچید:
  - نه خوبه، انگار زبونت باز شده!
  ببینم نکنه با بی‌پول شدنش هوا برداشتت که این‌طوری جواب منم میدی؟

   
  + من به‌خاطر پول ازدواج نکردم
  که حالا با کم و زیاد شدن اسکناس‌های ارشیا دست و دلم بلرزه.


  - آفرین، پس بالاخره سختی‌های زندگی باعث شد اون روی‌ دیگه‌ت‌ رو نشون بدی! انقدرهام مظلوم نیستی فقط آب ندیده بودی! با همین زبون که ما ندیده بودیم ارشیا رو شیفته کردی؟ نه؟


  + کاش شما هم یه روی قابل‌تحمل‌ تر داشتید
  که پسرتون جذبتون میشد، نه اینکه فراری...!

 • ادامه مطلب